Herbarijske zbirke Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (ZA i ZAHO) izvor su informacija za nacionalnu i međunarodnu botaničku zajednicu. Herbarijski primjerci i njihove etikete su izvor informacija za taksonomski rad i dokazi koji ostaju nakon objavljivanja takvih radova (uzorci vouchera). Trajno čuvanje primjeraka i omogućavanje pristupa botaničarima taksonomima kao primarnim korisnicima, te drugim korisnicima, prema općim propisima i standardima, glavni su ciljevi djelatnosti herbarijskih zbirki.

E-pristup

Sistematizacija
Svjesni smo današnjih zahtjeva za brzi pristup primjercima i informacijama koje oni sadrže, kao i važnosti ažurnog upravljanja i skladištenja podataka. Zbog toga je započeta sustavna sistematizacija svih herbarijskih primjeraka u bazu podataka Flora Croatica Database, te je razvijena čvrsta politika dostupnosti primjeraka na mrežnoj stranici svoj zainteresiranoj javnosti.

Digitalizacija

Digitalizacija herbarijskih primjeraka ZA i ZAHO se odvija pomoću A3 skenera Epson Expression 11000XL. Skener je dobiven donacijom Epsona u sklopu suradnje Studija slučaja: Herbarij PMF-a: Digitalizacija nacionalnog blaga.
Uzorci se digitaliziraju s mjernom skalom i skalom za boje. Imena slikovnih datoteka su ID-ovi herbarijskih primjeraka.

Nadopuna zbirke

Prikupljanje uzoraka
U ZA zbirci nalazi se veliki broj primjeraka hrvatske flore, što je rezultat sakupljanja i raznih istraživanja velikog broja hrvatskih i europskih botaničara tijekom mnogih desetljeća. Nakon višegodišnjeg prekida sakupljačkih aktivnosti, u 2014. godini nastavljeno je prikupljanje materijala prilikom terenskih istraživanja. Cilj je prikupiti vrste koje su slabo zastupljene ili uopće nisu zastupljene u zbirci.

Održavanje

Učvršćivanje primjeraka

Učvršćivanje primjeraka na papir pomoću ljepljive papirnate trake započeto je 2015. godine. U ZA i ZAHO herbarijima do sada se nije provodila praksa učvršćivanja primjeraka, već su se slobodno nalazili na papiru. Za svrhu boljeg očuvanja primjerka sada se započelo sa učvršćivanjem starih i novih primjeraka. Obrada velike količine materijala kojem je potrebna restauracija sada je započeta novim članovima osoblja i praktičnim radom studenata biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Postupci za učvršćivanje primjeraka i restauraciju slijede standardne preporuke i postupke za herbarijske zbirke.
Pripremanje i pričvršćivanje biljnog materijala na herbarijske listove

Kontrola štetočina

Desetljećima se za kontrolu štetočina u zbirkama upotrebljavao DDT (diklorodifeniltrikloretan). Zbog deklarirane toksičnosti njegova upotreba je ukinuta prije više desetljeća, a 2015. godine uvedeni su novi protokoli za kontrolu štetočina. Sav materijal prolazi kroz hladnu obradu prije ulaska u zbirku.

Hladna obrada: dva razdoblja od 48 sati na -18°C, a između period od 24 sata na sobnoj temperaturi. Uzorci se prilikom stavljanja u zamrzivač stavljaju u dobro zapečaćene debele plastične vrećice. Koristi se obični zamrzivač.