Djelatnosti

How to cite Virtual herbarium:

Vuković, N., Rešetnik I., Šegota V. (ur.) 2020 (kontinuirano ažuriran): Virtualni herbarij ZA i ZAHO. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. http:// (datum pristupa).

How to cite digital images and ZA and ZAHO specimens:

Rešetnik I., Šegota V., Vuković, N., (ur.) 2020 (kontinuirano ažuriran): Virtualni herbarij ZA i ZAHO. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. http:// (datum pristupa).