Iz medija

Pogledate prilog iz emisije Dobro jutro Hrvatska u kojem se prikazuje zbirka Herbarium Croaticum. Zbirka sadrži više od 250.000 herbarijskih primjeraka bilja. 
U emisiji je sudjelovala kustosica dr. sc. Nina Vuković.

Poslušajte radijsku emisiju Divni novi svijet u kojoj su sudjelovale kustosice herbarijske zbirke dr. sc. Ivana Rešetnik i dr. sc. Nina Vuković. Kustosice govore o herbarijskim zbirkama i čuvanju herbariziranih biljaka, herbariziranju biljnog materijala i digitalizaciji herbarijskih listova te primjeni materijala iz zbirki u suvremenim istraživanjima.