Kontakt


  Biološki odsjek
  Prirodoslovno-matematički fakultet
  Sveučilište u Zagrebu

  Telefon
  +385 (0) 1 4895 569
  +385 (0) 1 4895 570