Kako citirati?

Kako citirati Virtualni herbarij ZA i ZAHO:

Rešetnik I., Šegota V. (ur.) 2017 (kontinuirano ažuriran): Virtualni herbarij ZA i ZAHO. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. http:// (pristupljeno ).

Kako citirati fotografirane i/ili digitalizirane ZA i ZAHO primjerke:

Rešetnik I., Šegota V. (ur.) 2017 (kontinuirano ažuriran): Virtualni herbarij ZA i ZAHO. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. http://, Herbarium ID: ZA (ili ZAHO) (pristupljeno ).