Kako citirati

Citiranje Virtualnog herbarija:

Rešetnik I., Šegota V., Vuković, N. (ur.) 2020 (kontinuirano ažuriran): Virtualni herbarij ZA i ZAHO. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. http:// (datum pristupa).

Citiranje pojedinih fotografiranih ili digitaliziranih ZA i ZAHO primjeraka:

Rešetnik I., Šegota V., Vuković, N. (ur.) 2020 (kontinuirano ažuriran): Virtualni herbarij ZA i ZAHO. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet. http://, Herbarium ID (ZA ili ZAHO) (datum pristupa).