Pošalji upit

Herbarium Croaticum

Biološki odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu

Telefon
+385 (0) 1 4895 561
+385 (0) 1 4895 569

E-mail herbarium.croaticum@biol.pmf.hr

Adresa

}

Zatvoreno vikendom i praznicima.