Herbarij

Zbirka osušenih biljnih primjeraka s odgovarajućim pratećim podacima (mjesto i datum sakupljanja, podaci o staništu, ime sakupljača) i unutarnjom organizacijom naziva se herbarij. Herbarijski primjerci se čuvaju u posebnim ormarima te su organizirani prema standardnim biološkim klasifikacijskim sustavima. Materijal se pažljivo priprema da bi izdržao kontinuirano rukovanje kroz duži vremenski period. Biljni primjerak (cijeli ili samo pojedini dijelovi) se herbarizira i suši, a zatim se prebacuje i fiksira na čvrste papire zajedno s pratećom herbarijskom etiketom.

Registrirane herbarijske zbirke označavaju se standardiziranim međunarodnim kraticama (Index Herbariorum).
Herbarium Croaticum (ZA) i Herbarijska zbirka Ive i Marije Horvat (ZAHO) su dvije herbarijske zbirke pohranjene na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Organizacija ZA herbarija

 

U ZA zbirci pohranjeno je c. 230000 primjeraka, organiziranih u zasebnim jedinicama prema glavnim sistematskim cjelinama te prema geografskom porijeklu pohranjenog herbarijskog materijala. Glavne organizacijske jedinice su:

Herbarium Croaticum – jezgra zbirke ZA Herbarium. Ovdje su pohranjene biljke najvećim dijelom sakupljene u Hrvatskoj te ova zbirka ujedno predstavlja i najveću takvu zbirku u Hrvatskoj i svijetu. Ovaj dio zbirke zadržao je originalnu organizaciju herbarija, te je organiziran prema Dalla Torre Genera siphonogamarumu iz 1900.-1907. Ova herbarijska zbirka je otvorena za novi materijal, koji se posljednjih godina kontinuirano prikuplja i ulaže.

Herbarium Generale (opća zbirka) – ovdje su pohranjene biljke koje su sakupljene izvan Hrvatske, a potječu iz cijelog svijeta. U ovu zbirku su došle razmjenom s drugim svjetskim herbarijima. Ovaj dio zbirke je organiziran prema djelu Ludovico Pfeiffer (1870): Synonymia botanica locupletissima generum, sectionum vel subgenerum ad finem anni 1858 promulgatorum: In forma conspectus systematici totius regni vegetabilis schemati Endlicheriano adaptati, odnosno prema Endlicherovom klasifikacijskom sistemu. Ova herbarijska zbirka je zatvorena te se u nju ne ulaže materijal. Materijal koji se u novije doba prikuplja izvan Hrvatske, ulaže se u gore spomenutu jezgru zbirke.

Mahovine – Zbirka uključuje herbarijske primjerke mahovina s područja Hrvatske i okolnih zemalja. Mahovine su organizirane abecednim redom.

Lišajevi – Zbirka uključuje herbarijske primjerke lišajeva s područja Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Lišajevi su organizirani abecednim redom.

Gljive – Zbirka uključuje primjerke gljiva s područja Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Gljive su organizirane abecednim redom.

Alge – Zbirka uključuje uglavnom makrofitske morske i slatkovodne alge čuvane u obliku herbarijskih primjeraka s područja Hrvatske. Alge su organizirane abecednim redom.

 

Organizacija ZAHO herbarija

 

Herbarijska zbirka Ive i Marije Horvat (ZAHO) sadrži 71611 herbarijskih listova koje je sakupio prof. Ivo Horvat, a uredila njegova supruga Marija Dvoržak Horvat. Zbirka sadrži mahovine i vaskularne biljke, uglavnom s područja Republike Hrvatske, kao i drugih balkanskih i europskih zemalja. Dvije navedene jedinice su organizirane abecednim redom porodica. Ova herbarijska zbirka je zatvorena te se u nju ne ulaže materijal.

Cjeloviti prikaz Horvatova herbarija dostupan je u radu od Horvat i Plazibat (2007), koji se nalazi na poveznici: Horvat i Plazibat (2007).