Restauracija herbarijskih zbirki ZA i ZAHO

Financiranje: Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Trajanje: 5 godina, početak siječanj 2015.

Voditelji: Ivana Rešetnik i Vedran Šegota

Next-generation systematics of the south-eastern European genus Aurinia (Brassicaceae): evolution and phylogeography of an intricate plant group

Financiranje: Unity through Knowledge Fund

Trajanje: 2017. - 2019.

Voditeljica: Ivana Rešetnik

http://www.pmf.unizg.hr/aurinia

Digitalizacija herbarijskih zbirki ZA i ZAHO

Financiranje: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Trajanje: 2016.

Voditeljica: Ivana Rešetnik

Plant phylogeography in southeastern Europe: insights into polyploid evolution, rapid radiation and extensive gene flow in the genus Knautia (Caprifoliaceae)

Financiranje: Bilateralni projekt Hrvatska-Austrija; Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Savezno ministarstvo znanosti, istraživanja i gospodarstva Republike Austrije

Trajanje: 2016. - 2017.

Voditeljica: Ivana Rešetnik

Filogeografija i evolucija triju ekološki divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka (AmphiAdriPlant)

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ): Uspostavni istraživački projekti (UIP-05-2017)

Trajanje: 2018. - 2023.

Voditeljica: Ivana Rešetnik