Projekti

Budući da su zbirke tek manjim dijelom sistematizirane i digitalizirane, u novije vrijeme u okviru redovitih aktivnosti djelatnici zbirki prijavljuju i vode projekte sistematizacije i digitalizacije određenih biljnih skupina pohranjenih u zbirkama. Do sada su na ovaj način provedeni ili se provode slijedeći projekti:

 

Restauracija herbarijskih zbirki ZA i ZAHO

Financiranje: Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu

Trajanje: 2021.-2026.

Voditelji: Nina, Vuković, Ivana Rešetnik i Vedran Šegota

U sklopu novog petogodišnjeg projekta planira se niz popravaka i usavršavanja u organizaciji zbirki.

 

Digitization of Herbarium of Ivo and Marija Horvat (ZAHO), Croatia

Financiranje: IAPT, Small Collections grants

Trajanje: 2020.

Voditelj: Ivana Rešetnik

U sklopu projekta digitalizira se zbirka papratnjača iz zbirke ZAHO.

 

Monitoring travnjaka pod režimom ispaše na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit u 2019. godine

Financiranje: Javna ustanova Nacionalni park

Sjeverni Velebit

Trajanje: 2019.

Voditelj: Vedran Šegota

U sklopu projekta digitaliziran je značajan dio herbarijske zbirke umirovljene dr. sc. Ljerke Regula-Bevilaqua sakupljene na dinarskim planinama.

 

Filogeografija i evolucija triju ekoloških divergentnih grupa amfi-jadranskih biljaka (AmphiAdriPlant)

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ); Uspostavni istraživački projekti (UIP-05-2017)

Trajanje: 2018.-2023.

Voditeljica: Ivana Rešetnik

U sklopu projekta digitalizirani su primjerci vrsta iz grupe Dianthus sylvestris i Festuca bosniaca (Terlević i Rešetnik 2020).

 

Flora Croatica Database – Informacijski sustav zaštite prirode (ISZP)

Financiranje: Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti

Trajanje: 2018.

Voditelj: Toni Nikolić

Suradnik: Vedran Šegota

U sklopu projekta digitalizirani su primjerci invazivne flore u zbirkama ZA i ZAHO (Vilović i sur. 2020).

 

Next-generation systematics of the south-eastern European genus Aurinia (Brassicaceae): evolution and phylogeography of an intricate plant group

Financiranje: Unity through Knowledge Fund

Trajanje: 2017.-2019.

Voditeljica: Ivana Rešetnik

U sklopu projekta digitalizirani su primjerci rodova Aurinia i Alyssum iz zbirki ZA i ZAHO (Rešetnik i Španiel 2018, Rešetnik i sur. 2020).

 

Digitalizacija herbarijskih zbirki ZA i ZAHO

Financiranje: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Trajanje: 2016.

Voditeljica: Ivana Rešetnik

U sklopu projekta izrađena je mrežna stranica herbarijskih zbirki ZA i ZAHO s Virtualnim herbarijem.

 

Restauracija herbarijskih zbirki ZA i ZAHO

Financiranje: Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu

Trajanje: 2015.-2020.

Voditelji: Ivana Rešetnik i Vedran Šegota

U sklopu projekta izvršeni su opsežni radovi prenamjene i uređivanja prostora, nabava elektroničke opreme te klimatizacijskog sustava u zbirkama ZA i ZAHO.