Stručna praksa i volontiranje

U sklopu herbarijskih zbirki ZA i ZAHO zainteresirani studenti preddiplomskog ili diplomskog studija biologije, ali i drugih studija i fakulteta mogu odraditi laboratorijsku stručnu praksu, volontiranje i izradu seminarskih i diplomskih radova.

Rad u zbirkama uključuje:

  • restauraciju građe iz herbarijskih zbirki Herbarium Croaticum i Herbarijske zbirke Ive i Marije Horvat
  • georeferenciranje nalazišta u bazi podataka Flora Croatica Database
  • digitalizaciju (skeniranje) restauriranih herbarijskih listova

Kroz ovu praksu studenti imaju priliku naučiti više o tehnikama herbariziranja, restauraciji starih herbarijskih listova, georeferenciranju nalazišta (rad u dvije baze podataka), izradi karata rasprostranjenosti biljnih vrsta, skeniranju i obradi slika visoke rezolucije.

Za dodatne informacije zainteresirani se studenti mogu javiti na e-mail adrese:
ivana.resetnik@biol.pmf.hr i vedran.segota@biol.pmf.hr ili doći osobno do dr. sc. Ivane Rešetnik ili Vedrana Šegote, dipl. ing. biol.
(Marulićev trg 20, 2. kat).