Studenti

U sklopu herbarijskih zbirki ZA i ZAHO zainteresirani studenti preddiplomskog ili diplomskog studija biologije, ali i drugih studija i fakulteta mogu odraditi laboratorijsku stručnu praksu i izradu završnih i diplomskih radova.

Bilo da se radi o stručnoj praksi ili izradi završnog ili diplomskog rada, rad u herbarijskim zbirkama podrazumijeva rad s biljnim materijalom te rad na računalu. U pravilu uključuje restauraciju biljne građe koja je već uložena u zbirku, georeferenciranje nalazišta u bazi podataka Flora Croatica Database te digitalizaciju (skeniranje) restauriranih herbarijskih listova. Kroz ovu praksu studenti imaju priliku naučiti više o tehnikama herbariziranja, važnostima očuvanja herbarijskih zbirki, restauraciji starih herbarijskih listova, georeferenciranju nalazišta (rad u dvije baze podataka), izradi karata rasprostranjenosti biljnih vrsta, skeniranju i obradi slika visoke rezolucije.

Za dodatne informacije i eventualnu prijavu zainteresirani studenti mogu se javiti putem kontakt-forme, na e-mail adrese naših djelatnika (O nama – Djelatnici) ili osobno doći na dogovor na Marulićev trg 20, 2. kat. U slučaju osobnog dolaska, svakako je poželjno isti prethodno dogovoriti putem e-maila.

Od 2015. do 2020. godine u herbarijskoj je zbirci laboratorijsku stručnu praksu obavilo čak 39 studenata.

Dosadašnji diplomanti i njihove teme:

5

Zeko, Antonija (2019) Vodeno bilje u zbirci Herbarium Croaticum (ZA) (neposredni voditelj Vedran Šegota).

 

5

God, Ivana (2019) Taksonomska analiza karpološke zbirke prof. Ive Horvata (neposredni voditelj Vedran Šegota).

 

5

Zovko, Ivana (2017) Digitalizacija zbirki orhideja Botaničkog zavoda u Zagrebu (neposredni voditelj Vedran Šegota).

 

5

Bešenić, Martina (2018) Morfološke značajke agregata Hordeum murinum (Poaceae) (pomoćni voditelj Vedran Šegota).

 

5

Dević Hameršmit Marta (2018) Analiza i optičko prepoznavanje rukopisa s herbarijskih etiketa u zbirci Herbarium Croaticum (neposredni voditelj Vedran Šegota).

 

5

Mihelić, Petra (2015) Prilog poznavanju rasprostranjenosti svojti roda Peucedanum (Apiaceae) (voditelj Toni Nikolić).

 

5

Jukčić, Maria (2014) Taksonomska i korološka analiza roda Euphorbia L. u herbarijskoj zbirci Herbarium Croaticum (ZA) (neposredni voditelj Ivana Rešetnik).

 

5

Matković, Ivona (2014) Taksonomska i korološka analiza roda Campanula L. u herbariju Ive i Marije Horvat (ZAHO) (Neposredni voditelj Ivana Rešetnik).

 

5

Gorišek, Matea (2012) Kompleks Dryopteris carthusiana (Dryopteridaceae) u flori Hrvatske (voditelj Antun Alegro).

 

5

Broz, Josipa (2012) Taksonomska revizija endemičnih vrsta roda Knautia L. (Dipsacaceae) u Hrvatskoj (voditelj Antun Alegro).

 

5

Đukić, Maja (2012) Inventarizacija zbirke mahovina u Hrvatskom herbariju (Herbarium Croaticum -ZA) (voditelj Antun Alegro).