Studenti

U sklopu herbarijskih zbirki ZA i ZAHO zainteresirani studenti preddiplomskog ili diplomskog studija biologije, ali i drugih studija i fakulteta mogu odraditi laboratorijsku stručnu praksu i izradu završnih i diplomskih radova.

Bilo da se radi o stručnoj praksi ili izradi završnog ili diplomskog rada, rad u herbarijskim zbirkama podrazumijeva rad s biljnim materijalom te rad na računalu. U pravilu uključuje restauraciju biljne građe koja je već uložena u zbirku, georeferenciranje nalazišta u bazi podataka Flora Croatica Database te digitalizaciju (skeniranje) restauriranih herbarijskih listova. Kroz ovu praksu studenti imaju priliku naučiti više o tehnikama herbariziranja, važnostima očuvanja herbarijskih zbirki, restauraciji starih herbarijskih listova, georeferenciranju nalazišta (rad u dvije baze podataka), izradi karata rasprostranjenosti biljnih vrsta, skeniranju i obradi slika visoke rezolucije.

Za dodatne informacije i eventualnu prijavu zainteresirani studenti mogu se javiti putem kontakt-forme, na e-mail adresu herbarium.croaticum@biol.pmf.hr ili osobno doći na dogovor na Marulićev trg 20, 2. kat. U slučaju osobnog dolaska, svakako je poželjno isti prethodno dogovoriti putem e-maila.

Od 2015. do 2020. godine u herbarijskoj je zbirci laboratorijsku stručnu praksu obavilo čak 39 studenata.

Studenti obrađuju materijal u ZA zbirci.

 

Dosadašnji diplomanti i njihove teme:

i

Grudiček, Dominik (2021) Vrbe (Salix spp.) u zbirkama Herbarium Croaticum i Herbarij Ive i Marije Horvat (neposredni voditelj Vedran Šegota).

i

Pušić, Anja (2021) Rod Quercus L. (Fagaceae) u zbirkama Herbarium Croaticum i Herbarij Ive i Marije Horvat (neposredni voditelj Vedran Šegota).

i

Mabić, Josip (2021) Taksonomska i horološka analiza porodice Polygonaceae u zbirci Herbarium Croaticum (neposredni voditelj Vedran Šegota).

i

Rajić, Helena (2021) Morfološke značajke plodova i sjemenki roda Aurinia Desv. (Brassicaceae) (neposredni voditelj Ivana Rešetnik).

i

Zeko, Antonija (2019) Vodeno bilje u zbirci Herbarium Croaticum (ZA) (neposredni voditelj Vedran Šegota).

i

God, Ivana (2019) Taksonomska analiza karpološke zbirke prof. Ive Horvata (neposredni voditelj Vedran Šegota).

i

Bešenić, Martina (2018) Morfološke značajke agregata Hordeum murinum (Poaceae) (pomoćni voditelj Vedran Šegota).

i

Dević Hameršmit Marta (2018) Analiza i optičko prepoznavanje rukopisa s herbarijskih etiketa u zbirci Herbarium Croaticum (neposredni voditelj Vedran Šegota).

i

Zovko, Ivana (2017) Digitalizacija zbirki orhideja Botaničkog zavoda u Zagrebu (neposredni voditelj Vedran Šegota).

i

Mihelić, Petra (2015) Prilog poznavanju rasprostranjenosti svojti roda Peucedanum (Apiaceae) (voditelj Toni Nikolić).

i

Jukčić, Maria (2014) Taksonomska i korološka analiza roda Euphorbia L. u herbarijskoj zbirci Herbarium Croaticum (ZA) (neposredni voditelj Ivana Rešetnik).

i

Matković, Ivona (2014) Taksonomska i korološka analiza roda Campanula L. u herbariju Ive i Marije Horvat (ZAHO) (Neposredni voditelj Ivana Rešetnik).

i

Gorišek, Matea (2012) Kompleks Dryopteris carthusiana (Dryopteridaceae) u flori Hrvatske (voditelj Antun Alegro).

i

Broz, Josipa (2012) Taksonomska revizija endemičnih vrsta roda Knautia L. (Dipsacaceae) u Hrvatskoj (voditelj Antun Alegro).

i

Đukić, Maja (2012) Inventarizacija zbirke mahovina u Hrvatskom herbariju (Herbarium Croaticum -ZA) (voditelj Antun Alegro).

i

Blažević, Martina (2011) Prilog poznavanju roda Rumex L. u hrvatskoj flori (voditelj Toni Nikolić).