Suradnici i volonteri

U herbariju povremeno honorarno rade različiti suradnici, poput studenata Sveučilišta u Zagrebu, diplomiranih biologa ili osoba srodnih struka. Suradnici se zapošljavaju ovisno o dostupnim izvorima financiranja (putem projekata), no zainteresirane osobe mogu raditi u herbaru i kao volonteri.

Rad u zbirkama uključuje sve redovite aktivnosti koje se svakodnevno odvijaju u zbirkama. To se odnosi na restauraciju građe iz herbarijskih zbirki ZA i ZAHO ili na sređivanje i ulaganje novog materijala, što podrazumijeva i georeferenciranje nalazišta u bazi podataka Flora Croatica Database te digitalizaciju (skeniranje) herbarijskih listova.

Za dodatne informacije i eventualnu prijavu zainteresirane osobe mogu se javiti putem kontakt-forme, na e-mail herbarium.croaticum@biol.pmf.hr ili osobno doći na dogovor na Marulićev trg 20, 2. kat. U slučaju osobnog dolaska, svakako je poželjno isti prethodno dogovoriti putem e-maila.

Restauracija građe iz herbarijske zbirke ZA.