Zbirka

Zbirka osušenih biljnih primjeraka s odgovarajućim pratećim podacima (mjesto i datum sakupljanja, podaci o staništu, ime sakupljača) i unutarnjom organizacijom naziva se herbarij. Herbarijski primjerci se čuvaju u posebnim ormarima te su organizirani prema standardnim biološkim klasifikacijskim sustavima. Materijal se pažljivo priprema da bi izdržao kontinuirano rukovanje kroz duži vremenski period. Biljni primjerak (cijeli ili samo pojedini dijelovi) se herbarizira i suši, a zatim se prebacuje i fiksira na čvrste papire zajedno s pratećom herbarijskom etiketom.

Herbarijske zbirke se označavaju standardiziranim međunarodnim kraticama (Thiers, B. (2017): Index Herbariorum. A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden’s Virtual Herbarium.) – Herbarium Croaticum (ZA) i Herbarijska zbirka Ive i Marije Horvat (ZAHO) su dvije herbarijske zbirke Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Organizacija ZA herbarija

U ZA zbirci pohranjeno je c. 300.000 primjeraka, organiziranih u zasebnim jedinicama prema glavnim sistematskim cjelinama te prema geografskom porijeklu pohranjenog herbarijskog materijala. Glavne organizacijske jedinice su:

  • Herbarium Croaticum – jezgra zbirke ZA Herbarium uključuje najveću zbirku hrvatskih biljaka u Hrvatskoj i svijetu. Ovaj dio zbirke zadržalo je originalnu organizaciju herbarija, te je organiziran prema Dalla Torre Genera siphonogamarumu iz 1900.-1907. (Gen. sifon).
  • Opća zbirka – najveća zbirka biljaka iz cijelog svijeta u Hrvatskoj. Ovaj dio zbirke je organiziran prema djelu Ludovico Pfeiffer (1870): Synonymia botanica locupletissima generum, sectionum vel subgenerum ad finem anni 1858 promulgatorum: In forma conspectus systematici totius regni vegetabilis schemati Endlicheriano adaptati, odnosno prema Endlicherovom klasifikacijskom sistemu.
  • Mahovine – Zbirka uključuje herbarijske primjerke mahovina s područja Hrvatske i okolnih zemalja. Mahovine su organizirane abecednim redom.
  • Lišajevi – Zbirka uključuje herbarijske primjerke lišajeva s područja Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Lišajevi su organizirani abecednim redom.
  • Gljive – Zbirka uključuje primjerke gljiva s područja Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Gljive su organizirane abecednim redom.
  • Alge – Zbirka uključuje uglavnom makrofitske alge čuvane u obliku herbarijskih primjeraka s područja Hrvatske. Alge su organizirane abecednim redom.

Organizacija ZAHO herbarija

Herbarijska zbirka Ive i Marije Horvat (ZAHO) sadrži 71.611 herbarijskih listova koje je sakupio prof. Ivo Horvat, a uredila njegova supruga Marija. Zbirka sadrži mahovine i vaskularne biljke, uglavnom s područja Republike Hrvatske, kao i drugih balkanskih zemalja. Dvije navedene jedinice su organizirane abecednim redom porodica.

Cjeloviti prikaz Horvatova herbarija dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=45426

Sistematizacija i digitalizacija

Sistematizacija svih herbarijskih primjeraka iz ZA i ZAHO zbirki kao i njihovo digitaliziranje provodi se putem baze podataka Flora Croatica. Sistematizacija materijala započela je 1999. godine (do sada sistematizirano oko 22.100 primjeraka iz ZA zbirke i oko 3.500 primjeraka iz ZAHO zbirke), a skeniranje herbarijskih listova je započelo 2016. godine (do sada skenirano oko 2.100 primjeraka iz ZA zbirke i oko 300 primjeraka iz ZAHO zbirke).

Iz medija

Cijela herbarijska zbirka PMF-a bit će digitalizirana

Večernji list

Herbarijske zbirke – od biljke i terena, preko povijesti i kulture, do digitalizacije i molekularne biologije