Djelatnici

Dr. sc. Nina Vuković
Kustos
Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Flora Hrvatske, invazivna flora, makrofitska flora
Mrežna stranica: https://www.pmf.unizg.hr/biol/nina.vukovic
Poveznice: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/317704?autor=317704
Dr. sc. Ivana Rešetnik
Kustos
Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Molekularna filogenija i sistematika, Alysseae, Knautia, Campanula, Lilium
Mrežna stranica: www.pmf.unizg.hr/biol/ivana.resetnik
Poveznice: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=245546
https://www.researchgate.net/profile/Ivana_Resetnik
Dipl. ing. Vedran Šegota
Kustos
Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet
Vaskularna i mahovinska flora Hrvatske
Mrežna stranica: http://www.pmf.unizg.hr/biol/vedran.segota
Poveznice: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=341925&autorsko=Prika%BEi+radove